Layout av rapporter

Jag har under flera år hjälpt ABF i Jönköping län att ta fram verksamhetsmaterial i form av rapporter, broschyrer och foldrar enligt deras manér.

Uppdrag
Sättning av text och bild. Diagram och tabeller. Bildförslag till framsidor m m.

Datum
2012-2015

Uppdragsgivare
ABF i Jönköpings län

Var inte blyg, kontakta mig!

Vill du se fler illustrationer, eller kanske inleda ett samarbete, skicka ett meddelande!