Forsmarks Kraftgrupp AB

Jag fick uppdraget att ta fram ikoner och illustrationer till ett kommunikationsprojekt internt inom Forsmark och Ringhals. Illustrationerna är skalbara och i bolagens egna färger.

Uppdrag

Illustrationer och Ikoner för digitala kanaler och tryck.

Datum

2017

Uppdragsgivare

Forsmarks Kraftgrupp AB