Jag fick en förfrågan från reklambyrån Åkesson & Curry att illustrera ett uppslag till tidningen Innovation som ges ut av Vinnova, en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Illustrationen skulle visa på hur man kan jobba med hållbara resvanor och paketerade tjänster. Så här blev resultatet i tryck!

.